Tjänster

Blychert Marktjänst är ett litet och flexibelt entreprenadföretag som åtar sig uppdrag inom bland annat:

  • Grävning och schaktarbeten
  • Grov- och finplanering
  • Dränering
  • Avloppssystem
  • Enskilt avlopp
  • Markarbeten

Dränering

Dags att dränera husgrunden på ditt gamla hus? Med ROT-avdrag ser vi till att kostnaden hålls på en rimlig nivå. Med vår smidiga grävare löser vi dräneringsarbeten utan att göra onödig åsamkan på omgivande tomtmark, och minimerar risken att förstöra träd, buskar och planteringar.

Grävning och schaktning

Vi löser schaktning av jordmassor, grus och sten, grov- och finplanering av planteringsytor, gräsmattor, slänter och annat. Vi har goda kontakter inom transportentreprenad och kan hjälpa dig med anskaffning av alla tänkbara material från grus, singel, bergkross till mat- och planteringsjord.

Huset klart, och nu är det dags för resten av gården

Vi kan hjälpa dig vid byggnation av murar och trappor, plattläggning och anläggning av planteringsytor mm.