Välkommen till Blychert Marktjänst

Vi är ett entreprenadföretag med olika former av grävningsuppdrag som specialitet.

Vi  utför arbeten inom anläggnings- och underhållsentreprenader.

Blychert Marktjänst har sin bas i Tenhult, 15 km från Jönköping och har Jönköpings kommun som primärt arbetsområde.

Vi har som policy att alltid göra kunden nöjd, och arbetar målmedvetet för att genomföra kvalitativa arbeten.